IGR 4, 117

Provenance : Cyzique
Texte : 
[--- Κορν]ήλιος Νίγερ ἱε[ρήσ]ατο Καίσα|[ρος] καὶ ἐπετέλεσε [τ]οὺς ἀγῶνας, | [ἱππ]αρχοῦντος [Κ]λ. Δεκιανο[ῦ] | [Εὐν]έω, Εὐτυχίδης Εὐτυχίδου | [τὴ]ν στήλλην ἀνέστησεν · | [ἱππαρ]{κ}χοῦντος Ἑρμ[ο]δώρου τοῦ | [Ἀπ]ολλωνίου, ἱερησ[αμ]ένου τῆς | [Μη]τρὸς Σωσιγένου[ς τ]οῦ Μενέ{υ}φρο[νος], | [προ]σλαβόντος Αἰ{δ}λίου Ἰουλίου [--- ] | [...], Κορνήλιος Νίγερ | [ ἱερή[σατο Καίσαρος καὶ ἐπε]|[τέλεσε τοὺς ἀγῶνας],·| [ἱππ]αρχοῦντος Αὐτοκράτορος Καί(σαρος) Τίτου Αἰλ(ίου) Ἀδριανοῦ [Ἀν]|[τωνείνου], ἱερησ[αμένου | [τῆς Μητ]ρ{ι}ὸς Κοδράτου, [---] | [ἱερήσ]ατο Καίσαρος καὶ ἐπε|τέλεσε τοὺς ἀγῶνας·| [ἱππαρχοῦντος] Ἀντων<είν>ου Σ[ε]|[βαστοῦ], Θεόκριτο<ς> Θεοκ|[ρ]<ίτ>ου ἱερήσατο Καί<σ>α[ρος] | καὶ ἐπετέλεσε τοὺς ἀγῶνας.
Édition
F. W. Hasluk, JHS 26, 1906, p. 29-31 ; Barth & Stauber, IMT 1301.

Liens : 
  • Toutes les sources de cette cité : Cyzique
  • Toutes les sources de cette publication : IGR 4
Mis à jour le 25/01/2012